O nás / Über uns

Firma Ján Macoško - METAKOV je na Slovenskom strojárskom trhu od roku 1996 a za tento čas zrealizovala množstvo projektov, ktoré prispeli k zlepšovaniu technických postupov pri každodennom poskytovaní služieb a výrobe výrobkov pre zákazníkov. V začiatkoch sa firma zaoberala iba pieskovaním, metalizáciou a povrchovými úpravami kovových povrchov, avšak napredovanie firmy a snaha o rozšírenie ponúkaných služieb a výrobkov prispela k obstaraniu technického vybavenia firmy a to stroje ako napríklad ohraňovací lis, nožnice 3m, laser 4kW, plazma a kyslíkové rezanie. Napredovanie firmy neskončilo iba pri obstaraní uvedených strojov, ale týka sa aj zamestnancov, ktorí absolvovali odborné zaškolenia potrebné k obsluhe týchto strojov. Len takto zaškolení zamestnanci sú schopní vyrábať kvalitné výrobky.

Firma Metakov poskytuje svoje služby nielen zákazníkom na území Slovenskej republiky, ale aj v krajinách v rámci Európskej únie a mimo nej. Medzi hlavné priority pri poskytovaní služieb patrí zrozumiteľná komunikácia so zákazníkom a na základe jeho požiadaviek rýchle a presné vypracovanie cenových ponúk, tiež v nadväznosti na to aj rýchla realizácia a kvalita výrobkov.

V súčasnosti je hlavným predmetom podnikania firmy nasledové:

 • Povrchová úprava Zn, Al, Cu
 • Otryskávanie oceľových konštrukcii
 • Pieskovanie
 • Pieskovanie všetkých rozmerov aj nadrozmerných konštrukcii, pieskovanie poskytujeme aj u zákazníka mobilnými zariadeniami
 • Povrchovú úpravu vysokotlakýmy zariadeniami Graco, Storch, Kremlin, Wagner
 • Špeciálne a protipožiarne nátery
 • Metalizácia – šopovanie
 • Výroba zváraných oceľových konštrukcii
 • Výpalky na plazmovom, kyslíkovom a laserovom stroji

PDF file Prezentácia na stiahnutie

Die Firma Ján Macoško – METAKOV ist auf dem slowakischen Markt seit dem Jahr 1996 tätig. Seit der Zeit hat sie viele Projekte realisiert, die zu einer Verbesserung von technischen Abläufe beitragt haben. Am Anfang hat die Firma die Sandstrahlen, Metalisierung und Oberflächenbehandlung durchgeführt. Die Weiterentwicklung der Gesellschaft hat zum Einkauf der Abkantpresse, 3 Meter breiten Schere, 4kW starker Lasenanlage, Plasmaschneidemaschine und Acetylen-Schneidemaschine. Bei der technischen Seite hat die METAKOV auch die Personalseite starker gemacht. Die mitarbeiter haben die Schulungen für die genannte Maschinen absolviert. Sie sind bewusst, das nur die kompetente und fachlich geschulte Mitarbeiter können die hochwertige Produkte herstellen.

Die Firma Metakov bietet ihre Produkte nicht nur in Slowakei, sondern auch in EU und weiteren Länder ausser der EU. Die Prioritäten der Leistung liegen auf der Kommunikation, genauer Auftragsbearbeitung und einer raschen und richtigen Realisierung.

Die Haufttätigkeit der Firma ist derzeit folgend:

 • Oberflächengestalltung Zn, Al, Cu
 • Strahlreinigung
 • Sandstrahlen
 • Sandstrahlen von übermässigen Konstruktionen
 • Sandstrahlen bei dem Kunde mit mobilen Anlagen
 • Oberflächenbehandlung durch Hochdruckanlagen Graco, Storch, Kremlin, Wagner
 • Brandschutzaufstriche
 • Metalisierung-Schoopieren
 • Stahlkonstruktionen und Schwiessteilen
 • Plasma-, Sauerstoff- und Laserbrennschnitte

PDF file Präsentation zum download

Povrchové úpravy / Oberflächenbehandlung

Základným úkonom je otryskávanie povrchu. Vykonávame ho abrazívnymi materiálmi alebo oceľovou drťou. Po otryskaní striekame farby podľa želania zákazníka.

 • Základný nástrek
 • Štandardné striekanie
 • Špeciálne nátery
 • Protipožiarne nátery

Striekanie vykonávame farbami renomovaných dodávateľov alebo z farieb dodaných zákazníkom. Kontrola hrúbok a protokol z meraní je súčasťou dodávky. V prípade potreby urýchlujeme tvrdnutie farby.

Das Grundverfahren ist die Sandstrahlung. Wir verwenden abrasive Materialien oder Stahlsplitter. Nach dem Sprengen tragen wir die Lackierung laut Kundenauftrag ein.

 • Grundieren
 • Standardeinspritz
 • Spezialeinspritz
 • Feuerschutzeinspritz

Den Einspritz führen wir mit der Farben von weltberühmten Lieferanten oder von Kunden gelieferten Farben duch. Die Stärkenprüfung und ein Maßprotokoll ist ein Teil der Lieferung. Falls notwendig, beschleunigen wir das Aushärten in einem Trockenraum.

Metalizácia - šopovanie / Metalisierung – Schoopieren

Metalizovanie vykonávame z dôvodov ochrany ocele pred koróziou, šetrenia výrobných prostriedkov pred predčasným opotrebením, skrátenia mŕtvych časov spôsobených odstavením výroby ale predovšetkým z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov vynaložených na ochranu a údržbu.

Metalizácia (šopovanie) je žiarové nanášanie - striekanie roztaveného zinku, hliníka alebo iných kovov. 
Technológia metalizácie nie je určená len k ošetrovaniu skorodovaných povrchov materiálov a výrobkov, ale je vhodná i k renovácii strojových dielov a súčiastok. Pri renovácii sa vyrovnáva, alebo doplňuje exponovaná časť súčiastky o úbytok spôsobený deformáciou - najmä trením rotačných plôch.


Metalizovaná vrstva sa vyznačuje trvanlivosťou, povrchovou tvrdosťou, účinnou odolnosťou voči chemickým a povetrnostným vplyvom, farebnosťou, zvláštnym vzhľadom (porézna vrstva), odolnosťou voči účinkom vysokých teplôt a elektrickou vodivosťou

Metalisierung realisieren wir wegen Korosionschutz und Kostensparen dank Verschleißschutz oder Sparen bei Wartung.

Das Schoopieren ist Flammspritzen von schmelzflüssigen Zink, Alumminium oder sonstigen Metallen.

Die Technologie ist nicht nur für korrodierte Oberflächen, sondern auch zum Renovieren von Maschinenteilen geignet. Beim Renovieren ist die fehlerhafte Oberfläche des Teiles ergänzt, so ist die Deformierung oder obgeschliffene Fläche neu gemacht.

Die metalisierte Schicht zeichnet sich mit Härte, Chemikalienschutz, Wetterschutz, Dauerhaftigkeit, Farbkonstanz, Hitzenbeständigkeit und elektrische Leitfähigkeit aus.

Výroba zváraných oceľových konštrukcií / Stahlkonstruktionen und Schweissteile

Naša firma sa zaoberá tiež výrobou zváraných oceľových konštrukcií. Naše výrobky sú určené pre ďalšie využitie v strojárstve a stavebníctve. Vďaka skúsenostiam a dôrazu na kvalitu spĺňame požiadavky aj našich západoeurópskych odberateľov. Naši pracovníci využívajú svoje dlhoročné skúsenosti a vyrábajú špičkové výrobky za prijateľné ceny.

Vďaka sieti dodávateľov vieme zabezpečiť dodávku základných materiálov, mechanické opracovanie, povrchové úpravy aj tepelné opracovanie hotových výrobkov.

Unsere Firma beschäftigt sich auch mit der Produktion von Schweißteilen. Die Endprodukte der METAKOV eignen sich für die Weiterbearbeitung im Maschinenbau oder Bauindustrie. Auf Grund unserer Erfahrung ist unsere Produktion auf die Bedürfnisse von westeuropäischen Kunden ausgerichtet. Unsere Mitarbeiter, die auf viele Jahre Erfahrung zurückblicken können, erzeugen mit hochwertiger Technik high quality Produkte zu Marktpreisen.

Durch ein abgesichertes Netzwerk sichern wir langfristig das Rohmaterial, mechanische Bearbeitung, Oberflächenbehandlung oder Wärmebebahandlung der Fertigteile.

Ohýbanie / Biegen

ohybanie

Ohraňovaci lis dĺžky 6000mm o sile 400ton


Abkantpresse Länge 6000 mm und Stärke 400 t


ohybanie

Výpalky, plazma, laser, kyslík / Brennschnitte, Plasma, Laser, Sauerstoff

Dodávame presné výpalky z oceľového a antikorového plechu. Výpalky režeme na novom CNC stroji. V prípade rezania plazmou spracujeme plech do rozmerov 2000x6000x40 mm . Pri rezaní plameňom (acetylén-kyslík) môže dosahovať hrúbka polotovaru až 220 mm a plochu 2000x6000 mm.

Wir liefern die genaue Brennschnitte aus Stahl und Edelstahl. Die Produkte sind auf neuer CNC-Maschine hergestellt. Mit Plasma können wir die Bleche bis Abmessung 2000 x 6000 x 40 mm bearbeiten. Bei dem Schneiden mit Flamme kann die Stärke bis 220mm und die Fläche bis 2000 x 6000 mm sein.


#

#

Laser 4kW s rozmerom stola 2000x6000. Rezanie hrúbok materiálu- Oceľ do hrúbky 20mm, Nerez do hrúbky 15mm,Hliník do hrúbky 12mm

Laser 4kW mit Abmessungen 2000x6000. Stahl bis Stärke 20mm, Edelstahl bis Stärke 15mm, Aluminium bis Stärke 12mm

#

Plazma a kyslíkove rezanie. Rozmer stola 2500x12000mm.Rezanie materiálu do hrúbky 220mm

Plasma und Sauerstoffschneiden. Abmessung 2500 x 12000 mm. Stärke des Materials bis 220 mm.

#

Plazma + 2 x kyslík. Rozmer stola 2000x6000mm. Rezanie materiálu do hrúbky 220mm

Plasma +2x Sauerstoffschneiden. Abmessung 2000 x 6000 mm. Stärke des Materials bis 220 mm

Referencie Referenzen

 • Jadrová elektráreň Mochovce - Atomkraftwerk Mochovce
 • Jadrová elektráreň Bohunice - Atomkraftwerk Bohunice
 • Inžinierske stavby Košice (Baufirma)
 • Montáže Trenčín (Montagefirma)
 • Stavby Mostov Praha (Brueckenbau)
 • Bučina DDD (Holzbearbeitung)
 • Doprastav (Strassenbau)
 • Holcim (Zemenzproduzent)

Zahraničné - Aussland

 • Technitole
 • Frontier pitts

Kontakt

Ján Macoško - METAKOV
č.d. 282 Hodruša - Hámre, 966 61

Prevádzka:
Priemyselná ul.
Žiar nad Hronom

IČO: 34609288
IČ DPH: SK 1020618852

Tel.: +421 45-6722245
Fax: +421 45-6722245

Mobil:
majitel +421 903 805 201, vedúci prevádzky +421 903 583 398, výpalky +421 903 561 660

E-mail:
metakov@metakov.sk
macosko@metakov.sk
peter@metakov.sk
vypalky@metakov.sk
objednavky@metakov.sk